பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை Featured

(0 votes)
பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை
31 March
2015
Written by:

முற்குறிப்பு

இஸ்லாம் குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஸ்திரத்தனமையை ஏற்படுத்துவதில் விசேடகவணம் செலுத்தியுள்ளது. குடும்ப அலகினுள் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப்படுத்தப் படுவதனை மிக அடிப்பiடாயன விழுமியங்களை மாறா விதியாக இஸ்லாம் முன்வைக்கின்றது.

மேற்குறிப்பிட்ட மாறாத விழுமியங்களை நடைமுறைப் படுத்தி, குடும்ப அலகை இஸ்திரப் படுத்துவதற்கு ஏதுவான, வித்தியாசமான சமூக நிலைமைகளைக் கருத்திற்கொண்ட புத்தாக்க சட்ட நடை-முறை களையும் நிர்வாக ஒழுங்குகளையும் கட்டமைப்பதனை (இஜ்திஹாத்) ஒவ்வொரு காலத்திலும் தோன்றும் சட்டவல்லுணர்களதும் சமூகவியல் அறிஞர்களதும் பணியாக இஸ்லாம் முன்வைக்கின்றது.

அந்த வகையில் குடும்ப அலகை,ஸ்திரப்படுத்தல் தொடர்பில் சட்ட நடைமுறைகளிலும் நிர்வாக ஒழுங்குகளிலும் அவசியமான சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பில் இக்கட்டுரையில் தொடராக ஆராய்கின்றது.

பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை

அல்குரான் ஒரு குடும்ப அலகில் நிரந்தரமாகக் பேணப்பட வேண்டிய உயர் விழுமியங்களையும் அவ்விழுமியங்களை வாழ வைப்பதற்கான, அக்கால நிலைமைகளைக் கருத்திற் கொண்ட சட்ட ஒழுங்குகளையும் சமநேரத்தில் மிகக் கவனமாக முன்வைக்கின்றமையை அவதானிக்கலாம்.

ஒரு சமூகத்தில் பலதாரணத்தின் பொறுத்தப்பாடு குறித்த சட்டத் தீர்மாணங்கள் நடைமுறைக்கு வருவதில், சட்டத்துறை அறிஞர்கள் கருத்திற்கொள்ள வேண்டிய பிரதான பகுதி குடும்பம், திருமணம் தொடர்பில் இஸ்லாம் முன்வைக்கும் உயர் விழுமியங்களாகும்.

பலதாரமணம் குறித்த அல்குர்ஆன் முன்வைக்கும் உயர் விழுமியங்களையும் அச்சமூக நிலைமையைக் கருத்திற் கொண்ட சட்ட நடைமுறையையும் பின்வரும் அல்குர்ஆன் வசனங் களுக்குள் சுருக்கலாம்.

'நீங்கள் அநாதைகளின் பொருட்களை (அவர்களுக்கு வயது வந்தவுடன் குறைவின்றிக்) கொடுத்துவிடுங்கள். நல்லதற்குப் பதிலாக கெட்டதை மாற்றியும் கொடுத்து விடாதீர்கள். அவர்களுடைய பொருட்களை உங்கள் பொருட்களுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் - நிச்சயமாக இது பெரும் பாவமாகும். அநாதை(ப் பெண்களைத் திருமணம் செய்து அவர்)களிடம் நீங்கள் நியாயமாக நடக்க முடியாது என்று பயந்தீர்களானால் இரண்டிரண்டாகவோ, மும்மூன்றாகவோ, நன்னான்காவோ உங்களுக்குப் பிடித்தமான பெண்களை மணந்து கொள்ளுங்கள். ஆனால நீங்கள் (இவர்களிடையே) நியாயமாக நடக்க முடியாது என்று பயந்தால் ஒரு பெண்ணையே (மணந்துகொள்ளுங்கள்) அல்லது உங்கள் வலக்கரங்களுக்குச் சொந்தமான (ஓர் அடிமைப் பெண்ணைக் கொண்டு) போதுமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் - இதுவே நீங்கள் அநியாயம் செய்யாமலிருப்பதற்குச் சுலபமான முறையாகும். [4:2-3]

மேற்குறிப்பிட்ட அல்குர்ஆன் வசனத்தில் மாறாத விழுமியங்களுள் ஒன்றான "நீதி" மிக ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தப் படுவதனை அவதானிக்கலாம். மேலும் இங்கு குறிப்பிடப் படுகின்ற சட்டநடைமுறை, அக்கால அரபு சமூகத்தின் உலவியலைக் கருத்திற் கொண்டு மிகச் சாணக்கியமான ஒழுங்கில் எழுதப் பட்டுள்ளமை வியக்கத் தக்கதாகும்.

மேற்குறிப்பிட்ட அல்குர்ஆன் வசனங்களில் அநாதைகளின் சொத்துக்களை அநீதமாக எடுத்துக் கொள்வது பாவம், அநாதைப் பெண்களுக்கு வாழ்வளித்தல் என்ற பெயரில் அவர்களது சொத்துக்களை முறையாகக் கையளிக்காது தாமே பயன்படுத்தி அநீதியிழைப்போம் எனப் பயந்தால் அவர்களைத் திருமணம் முடிப்பதனைத் தவிர்த்து வேறு யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறும் விளைவாக திருமணம் இன்னொரு அநீதிக்கான நியாயமாகக் கொள்ளப்படக் கூடாது எனக் குறிப்பிடுகின்றன.

அடுத்து, எண்ணிக்கை வரையறையற்ற திருமண ஒழுங்கை, நீதியின் பெயரால் இரண்டுக்கு, மூன்றுக்கு அல்லது நான்கிற்கு நிபந்தனைகளுடன் மட்டுப்படுத்தி, நீதியாக நடந்துகொள்ளலாம் என்று உறுதிப் படுத்தினால் மாத்திரமே பலதாரமணம் ஆகுமானது எனக் குறிப்பிடுகின்றது. மேலும் ஒருதாரமணம் கூட போதிய தகைமையும் நீதமாக நடந்து கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்திலேயே ஆகுமானதாகவும் இன்றேல் நோன்பு நோற்று தனது இச்சைகளைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் குறிப்பிடுகின்றது.

குடும்ப அலகில் "அநீதி" நிலவுகையில் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், சுதந்திரம் என்பன இயல்பாகவே சாத்தியமற்றுப் போகின்றது. இன்றைய நமது சமூக ஒழுங்கில் அதிகமான குடும்பங்களில் குடும்பத் தலைவனின் வருமானத்தில் அதிகமான பகுதி ஒரு குடும்பத்தின் நாளாந்த சௌவினைச் சமாளிப்பதற்கு மாத்திரமே போதுமானதாக இருக்கின்றது.

இன்னும் சில குடும்பங்களில் கணவன், மனைவி இரு சாராரும் உழைப்பதன் மூலமே அவர்களது குடும்பத்தின் நாளாந்த பொருளாதாரத் தேவைகள் நிறைவு செய்யப் படுகின்றன. இந்நிலையில் பொருளாதர ரீதியாக நீதியாக நடந்துகொள்ளவது என்பது மிகப்பெரியதொரு சவாலாகும்.

இது தவிர இன்றைய சமூக ஒழுங்கில் நிலவும் தொழில்சார் ஒழுங்கில் ஒரு குடும்பத்தில் தந்தையின் நேரத்தில் அதிகமான பகுதி வெளிவேலைகளிலும் குடும்பத்தில் அவரது வகிபாகம் பொருளாதார ரீதியான பங்களிப்புக்கு மட்டுப் படுத்தப் -பட்டதாகவுமே காணப்படுகின்றது.

இந்நிலையில் ஒருதாரமணம் முடித்துள்ள குடும்பங்களிடை யேயும் கூட அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம் என்பவற்றைக் கட்டமைப்பது மிகப் பெரியதொரு சவாலாகவும் காணப்படுகின்றது.

இன்னொரு பக்கத்தில், இன்று நமது நாட்டில் பலதாரமணம் முடிக்கின்ற மிகச் சொற்பமானவர் களது குடும்பங்களினுள்ளேயும் அன்பு, நேசம், காதல, ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம் என்பன எந்தளவு நடைமுறையாகின்றது என்பது கேள்விக்குறியே. சிலபோது இவ்வாறு திருமணம் முடிப்பவர்கள் தம்மளவில் பொருளாதார ரீதியாக மிக வெளிப்படையாகவே போதிய தகைமை அற்றவர்களாகக் காணப் படுகின்றமையும் விளைவாக இதனால் சமூகத்தில் மென்மேலும் தங்கி வாழ்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றமையை அவதானிக்கலாம்.

இந்நிலைமைகளைக் கருத்திற்கொண்டு, இஸ்லாம் குடும்பங்களில் கட்டமைக்க விரும்புகின்ற அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம் போன்றவை நடைமுறைப் படுத்தப் படும் குடும்பங்ளாக உருவாவாற்கும், நீதியாக நடக்க முடியாத நிலையில் பலதாரமணம் செய்வோரால் குடும்ப அலகு மென்மேலும் சீர்குழைக்கப்பட்டு தங்கி வாழ்வோர் அதிகரிப்பதனைத் தவிர்க்கவும், இன்றைய சமூக ஒழுங்கில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் முடிக்க நாட்டம் கொள்வோர் நீதிமன்றத்தில் விசேட அனுமதியைப் பெற்றாக வேண்டும் என்ற ஒழுங்கில் முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் சீர்திருத்தம் மேற் கொள்ளப்படல் அவசியம் என்பதனை மனங் கொள்வோம்.

 

Read 2989 times Last modified on Tuesday, 31 March 2015 16:32
UmmuHana

UmmuHana is a reformer, political analyst and social and human rights activist who writes in English and Tamil. UmmuHana contributes on various domains including Pluralism, Reform, Policy review & development and  and cultural studies.

Email: info@ummuhana.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Latest Posts

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Sri Lankan personal …

01.12.2016 Opinion

Sri Lankan personal laws between justice and freedom – A value based perspective

No century in recorded history has experienced so many social transformations and such radical ones as the twentieth century (Peter,...

Read more

A reflection on Oxfo…

25.09.2015 Opinion

A reflection on Oxford Professor Tariq Ramadan’ Visit to Sri Lanka

“Pluralism is a fact and now we have to deal with it and try to find solution. It starts with...

Read more

பலதாரமணம் குறித்த இஸ…

31.03.2015 ஒரு கருத்து

பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை

முற்குறிப்பு இஸ்லாம் குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஸ்திரத்தனமையை ஏற்படுத்துவதில் விசேடகவணம் செலுத்தியுள்ளது. குடும்ப அலகினுள் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப்படுத்தப் படுவதனை...

Read more

முஹ்சியின் குவைத் ஹொ…

13.11.2014 ஒரு கருத்து

முஹ்சியின் குவைத் ஹொஸ்பிடலை உயிரூட்டும் ஆரம்ப முயற்சி தோல்வி!

ஸகாத் நிதி மூலம் கட்டப்பட்ட புத்தளம் குவைத் ஹொஸ்பிடலில் காணப்படும் பல மில்லின் ரூபாக்கள் பெறுமதியான சொத்துக்கள் பாவிக்கப்படாத நிலையில் அழிந்து போவது குறித்து கடந்த நான்கு...

Read more

Hon Imtiyaz: Appeal …

07.11.2014 Opinion

Hon Imtiyaz: Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue

Hon. Imthiya Baakir Makar.  MP Member of Parliament  Kalutara District Beruwala. Hon. Sir, Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue  

Read more

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வ…

28.10.2014 செய்திகள்

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வெளிநாட்டுப் பயிற்சி பெற்ற தாதியின் ஏக்கம்

"இது போல எப்போதும் இருக்குமென்றால் பயிற்சி பெற்ற நாம் வீட்டில் இருக்க தேவை இல்லையே?" குவைத் வைத்தியாலை பிரச்சினையை நாம் கையிலெடுத்து இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன என...

Read more

Search

Authorization